Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Topcut Ky Tehtaankatu 13 00140 Helsinki

2. Rekisterin yhteyshenkilö
Susanna Jyrkänvaara Topcut Ky Sähköposti: info@topcut.fi Puhelin: 09 626432

3. Rekisteri
Topcut Ky:n kassajärjestelmä ja ajanvarausjärjestelmä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen yläpito ja hoito Tilausten käsittely, laskutus ja maksunvalvonta Markkinointi eri muodoissaan Markkina-, mielipide- ja muut tutkimukset Päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi Muu verkkopankkeihin liittyvä tarkoitus Topcut Ky:llä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaan, suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti. Palveluntarjoaja vastaa ohjelma-alustan toimivuudesta, tietoturvallisuudesta ja varmentamisesta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista: Nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, varaushistoria.

6. Rekisterin tietojen hankinta
Topcut Ky oma asiakashallinta, henkilön itsensä ilmoittamat tiedot, verkkosivujen kautta annetut tiedot.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Topcut Ky:n ulkopuolelle muulloin kuin silloin, kun poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa kirjallisesti vaatii rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tallennettuja tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa palveluntarjoajan palvelimella. Asiakashallintajärjestelmän käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Vain pääkäyttäjäoikeudet omaava käyttäjä voi hallita ja ylläpitää järjestelmän henkilötietoja ja niihin liittyviä tietoja. Käyttöoikeus on määritetty ja rajattu vain tietyille henkilöille. Rekisteriin pääsy on suojattu salasanoin.

10. Tarkastusoikeus
EU:n tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdan 2. taholle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU:n tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö osoitetaan kohdan 2. taholle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rakisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan tiedon poistamista. Henkilö voi myös itse peruuttaa saamansa uutiskirjeen tai muun viestin peruuttamalla tilauksen linkin kautta.